Emotionele Anatomie. Een vier fasen model van 1856 - 2018.
Lichaamswerk. Theorie + praktijk.
 
MET SIGMUND FREUD (1856 - 1939)                      WILHELM REICH (1897 - 1957) 
ALEXANDER LOWEN    (1910 - 2008)                  STANLEY KELEMAN (1931 -  2018)
 
 
DEEL 1. Het situeren van Freud, Reich, Lowen en Keleman binnen de lichaamsgerichte psychotherapie.
Freud evolueerde van hypnose naar vrije associatie om het onbewuste bloot te leggen. 
Maar daarbij moest wel ‘de weerstand’ geëlimineerd worden. Reich noemt dit een belangrijk keerpunt in de psychoanalyse. 
Volgens Reich zit de neurose vervat in de weerstand. Het wordt het machtigste hulpmiddel van de analyse. 
Hij ontwikkelt de karakter-analytische techniek. 


DEEL 2. Karakterstructuren en karakteranalyse aan de hand van zes levensverhalen.
 
 
DEEL 3. Theoretische kennis over de zeven karakterstructuren en lichaamspantseringen van Reich en Lowen.
Voor Lowen was het belangrijk te vertrekken van de idee dat elk van de vijf karaktertypes die hij zou benoemen en bestuderen
defensieve patronen waren die zich zowel op psychologisch als musculair niveau manifesteerden. 
Ook wilde hij een duidelijk onderscheid inbouwen tussen de mens als individu, met zijn eigen persoonlijkheid, 
en de karakterstructuur waaraan hij beantwoordde, en daarom schonk hij veel aandacht dat de dosis vitaliteit die elk mens kenmerkte.
'Geen twee individuen zijn gelijk aan elkaar in hun inherente vitaliteit of in hun verdedigingspatronen die opkomen uit hun levenservaring', zei hij.
Hij introduceerde in 1975 de vijf typen 'schizoïd', 'oraal', 'psychopatisch' 'masochistisch' en 'rigide' en beschreef ze in hun bio-energetische conditie, hun fysieke aspecten, hun psychologische correlaties en hun etiologische en historische factoren.
 
                                       
 
DEEL 4. De vier somatische archetypen van Keleman. Rigid, Dense, Swollen en Collaps. Overbound en Underbound.
Het leven maakt vormen en deze vormen maken deel uit van een ordenend proces dat emoties,
gedachten en ervaringen belichaamt in een structuur. 
Deze lichaamsstructuur vertelt op haar beurt de gebeurtenissen van haar bestaan.

We ontmoeten allemaal een aantal beschadigingen op onze weg naar het rechtoplopen, 
maar het is de aard van deze aanvallen evenals onze reactie erop die bepalend zijn voor de vorm. 
Het rechtopstaande organisme ervaart dus een bedreiging, een beschadiging, een aanval. 
Bedreigingen voor de persoon tasten de integriteit van het ondersteuningssysteem aan 
- hoe kan het rechtop blijven en toch omgaan met wat er binnendringt? 
Deze aanvallen worden op verschillende niveaus ervaren. Op één niveau versnelt het pulseren of vertraagt het. 
Op een ander niveau is er een verschuiving en aanpassing aan de zachte buitenkant van het organisme. 
Lagen en onderliggende buidels (pouches) veranderen. Vernauwingen die de buidels scheiden, worden strakker of losser,
waardoor er sneller of trager wordt gepompt en waardoor het evenwicht verschuift tussen tederheid en assertiviteit. 
We raken verstoord. Assertiviteit wordt trots, woede en terreur (overboundness). 
Tederheid wordt verdriet en hulpeloosheid (underboundness).

Het rechtoplopen verandert…

          

De locatie
Deze opleiding vindt plaats in de 'Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Psycho Energetica' 
van de Dhartiaanse Dynamica vzw, Wellingstraat 2A, 9070 Heusden (Destelbergen)
 
Data
Van 10.00 – 17.00 u: Zondag 27  januari - 17 februari -  24 maart 2019
 
Prijs:  Hier is de 40% KMO reeds in mindering gebracht. (De basisprijs is normaal: 750 euro voor de drie dagen)
             150 euro per dag
          Voor personen die reeds deelnamen/of gaan deelnemen aan een workshop in binnen- en buitenland
          115 euro per dag
                                                                     
Inschrijvingen en inlichtingen
Gina d’Harte, 0476/ 55 22 15, info@dhartiaansedynamica.be