1 Lichaamsgerichte therapie
   Psychotherapeutische begeleiding individueel
   Relatietherapie

Is een dynamische totaalmethode om fysieke, emotionele en mentale pijnen en chronische ongemakken te bespreken en te bestrijden.
We kozen voor de term 'dynamisch', omdat deze is afgeleid van het Oudgriekse woord 'dunasthai', wat 'kracht en vitaliteit bezitten' betekent.
Het is een therapeutische benadering die vertrekt van de zorgen en pijnen die nu eenmaal onherroepelijk met het menselijk bestaan verbonden zijn. 
Daarom gaat ze dan ook uit van krachten die binnenin het individu met elkaar in CONFLICT zijn geraakt, 
van daaruit het gedrag van het individu gaan bepalen en aan de basis liggen van lichamelijke ‘pantseringen’. 
Dit soort strijd speelt zich daarenboven zowel in ons bewuste als in ons onderbewuste zijn af. 
Het innerlijke conflict waaronder we dan te lijden hebben komt dus niet enkel voort uit ons gevecht tegen onderdrukte instinctmatige driften, 
geïnternaliseerde ervaringen en vergeten traumatische herinneringen, maar ook uit de confrontatie met ons denken over de wereld. 
Daarom gaat de mens dan ook gebukt onder vele vormen van angst die hem verhinderen om zich vrij te bewegen en/of zich emotioneel te uiten. 
Het neurovegetatieve en musculaire stelsel wordt overbelast en geeft aanleiding tot het niet meer naar behoren functioneren in dagdagelijkse activiteiten. 
Om de mens in zijn innerlijke strijd bij te staan hebben wij een methode ontwikkeld die gebaseerd is op een grote betrokkenheid en openheid tussen cliënt en therapeut. 
Zij is tot stand gekomen na vijventwintig jaar zelfstudie en praktijkervaring als therapeut. 

Ons hoofddoel is de mens terug te brengen naar zijn fysieke, emotionele, mentale en energetische kracht en de opgelopen verkrampingen in lichaam en geest ongedaan te maken. 

 2 Spierpijntherapie (combinatie zachte en diepe technieken) 
    Roptrotherapie (dieptemassage met roptro en elleboog)
    Infrarood + ultrasoon + chinese kruiden
 
De bedoeling van Roptrotherapie is om verhardingen die aanwezig zijn in de spieren los te maken 
ten einde op lange termijn gewrichten weer beweeglijker te maken en de oorspronkelijke pijn te reduceren. 
Men veronderstelt dat een spierverharding het resultaat is van bindweefselverklevingen in het centrale deel van de spier.
Bij gezonde spieren liggen de spiervezels allemaal mooi parallel naast elkaar. Bij verkleving ontstaan er bindweefselbruggen.
Dit fenomeen kan het gevolg zijn van:
Overdreven spierarbeid, spierverrekking, virale spierontsteking of na het beleven van een hevige emotie (stress), trauma, enz...
 
   Ultrasound therapie (ultrageluid therapie)  
 
De ultrasone therapie is een behandeling die wordt gebruikt voor o.a. chronische spierpijnen, pees-, gewrichtsletsels en artrose. Maar wordt ook ingezet om het wondhelingsproces te versnellen. Het wordt zo genoemd omdat het gebruik maakt "ultrasone" d.i. hoogfrequente geluidsgolven, die niet hoorbaar zijn. Deze golven veroorzaken trillingen en warmte. Ze stimuleren zo de bloedstroom en celmembranen, kalmeren het ontstekingsproces, voorkomen verklevingen, verlengen de spierstructuur en verminderen de pijnsensatie.
 
Onder ultrageluidtherapie verstaat men de geneeskundige behandeling door middel van mechanische trillingen met een frequentie hoger dan 20 kHz. Bij Ultrasound therapie kan de energieoverdracht in principe op twee manieren worden gerealiseerd: via direct contact en via water. Lucht reflecteert de geluidsgolven volledig en daarom moet tussen de behandelkop en de huid een tussenstof bijvoorbeeld gel gebruikt worden. 
 
Effecten
Het eerste effect van ultrageluidtrillingen is mechanisch van aard; de weefsels worden tot vibratie gebracht en daarom duidt men dit mechanische effect wel aan met micromassage.
Deze micromassage resulteert afhankelijk van de toepassing (continu of pulserende vorm) in een overwegend thermisch (warmte) effect.
 
Door het behandelen met ultrageluid, worden de tussenruimten tussen de cellen wijder, waardoor afvalstoffen beter afgevoerd kunnen worden. Dit proces zorgt er niet alleen voor dat de afvoer van afvalstoffen zich verbetert, echter de aanvoer van zuurstof en voedingstoffen naar de cellen worden ook verbeterd. 
 
Door micromassage en warmte zijn de volgende fysiologische effecten:
Bevordering van de bloedsomloop.
Bevordering van het herstelvermogen van de weefsels.
Spierontspanning.
Verhoging van de doorlaatbaarheid van celmembranen.
Toename van de rekbaarheid van bindweefsel.
Pijnvermindering.
 
 
4 Massage van het lichaam
 
Ontspannende, helende, soms diepe, soms zachte massagetechnieken...
 
5 Psycho-energetica (vernieuwde energie)  

Aan de ene kant van het leven zien wij de ont-zielde mens, levend in eenzaamheid, in een onttoverde wereld, soms in een slachtofferrol,
meestal gevangen in een verstard beeld van zichzelf, steeds weer voelend dat hij iets kostbaars verloren is, zichzelf, het Zelf.
Aan de andere kant zien wij echter ook de be-zielde mens, enthousiast, steeds weer op zoek naar anderen om iets mee te delen,
verbonden met zichzelf en de hele wereld, drijvend op de kracht van het vervulde ogenblik.
Wat beide mensentypen scheidt is bezieling, de werking van de 'ziel', een oud begrip dat tussen volheid en leegte staat,
eenzaamheid en verbondenheid. Ergens voelen we wel aan dat er tussen ont-zieling en be-zieling een wereld van verschil bestaat,  
dat iets centraals niet langer goed functioneert, maar we weten niet goed wat, waarom en wanneer 'het' is weggevallen.
Vandaag de dag voelen we zeer scherp dat er een 'gat' is in de evidentie van de dingen, maar wie repareert dit?
'Psycho-energetica' is een praktijk waarmee de ziel ('psyche') opnieuw energie verschaft aan ons functioneren als mens.
Niet zomaar aan het individu of het Ego in ons, maar aan onze positie tussen alle andere mensen en binnen de natuur
die intern ons lichaam maakt en het extern omringt in de kosmos.
Hiermee zijn dus vele disciplines betrokken, niet alleen de traditionele psychologie (de 'leer' van de 'ziel') en psychotherapie ('de 'zorg voor de ziel'),
maar ook filosofie en religie. Wat centraal staat is dus een aftasten van alle mogelijke (ware en valse) redenen om voluit MENS te kunnen zijn.
Even centraal hierbij staat een interpretatie van het Verlangen, die ons moet aanzetten ons leven werkelijk in handen te nemen.
Maar in hoeverre kunnen en mogen we nog verlangen, in hoeverre moge we nog streven naar erkenning van wie of wat we zijn,
wat Plato thumos noemde, een elementair onderdeel van de ziel (thumos als een basisbehoefte, trots, vitale adem).
Wat in de praktische beoefening van psycho-energetica dus belangrijk zal zijn, is de stap tussen het zichtbare en onzichtbare.
Wat zien we niet, en wat kan ons toch in een flits van een seconde plots gelukkig maken, ons verbonden laten voelen met iets groters dat ons tot nu ontsnapte?
We zetten dus even het masker van de Griekse tragedie op die een afstand impliceerde tussen het evident zichtbare en wat verborgen bleef.
En precies in dit moment van vervreemding en hapering willen wij gaan duiken om iets bekends/onbekends uit je verbeelding op te roepen,
eigenlijk hetzelfde reservoir waar alle kunstenaars uit putten om hun ziel te laven. Wij willen dus met deze vorm van Psycho-Energetica ergens een vlam opwekken,
eventjes een vervuld moment creëren om van daaruit je energie verder te laten stromen over alles wat je bent.
Daarom vertel ik vele mythische verhalen en vraag je wat je hierin (h)erkent van jezelf.
We moeten ons leven dringend veranderen en een hernieuwde (kunst-volle) verbeelding
over wie je bent en wat je hier eigenlijk komt doen op deze wereld kan je innerlijk vuur opnieuw aansteken!