Cognitief, emotioneel en fysiek
Algemene onrust, nervositeit, overweldiging;
Depressie, euforie, slapeloosheid;
Algemene misnoegdheid, verwarring;
Eenzaamheid;
Trauma en posttraumatische stress (PTTS);
Gevoelens van angst, hulpeloosheid en woede;
Stemmingswisselingen;
Automutilatie (zelfbeschadiging);
Dwangmatige gedrag, paniekgevoelens.
Burn-out en Bore-out

Spijsverteringsproblemen
Buikspanningen in relatie tot obstipatie, spastisch colon, te snelle/trage darmtransit;
Drukgevoel op maagstreek;
Ademhalingsproblemen, hyperventilatie (symptomen);
Eetstoornissen: anorexia/boulimie/verwaarlozing;
Verschillende huidproblemen: eczeem, roodheid;
Chronische vermoeidheid
Spierpijnen en gewrichtspijnen over het gehele lichaam
Lumbale (lage) rugpijnen, met eventuele uitstralingspijn;
Cervicale pijnen (hals, nek), met eventuele uitstralingspijn;
Pijnen van het sacrum en het bekken;
Migraine, (spannings)hoofdpijnen;
Chronische ongemakken
Darmonderdoek: BIOPREDIX (Biologische Feces Evaluatie)