De Dhartiaanse Dynamica vzw. Oprichters en actief in de praktijk...
 
 Gina d'Harte  (°1960)
 
Geboren op 15.04.1960 te Gent. Gehuwd met Freddy Decreus op 13.10.2008
 
1976 – 1982        Studie St. Lucasinstituut en Koninklijke Academie Schone Kunsten te Gent.
1982 – 1990        Studieverblijven en artistieke opdrachten in het buitenland.
1990 – 1998        Zaakvoerder 'Graphic Lettering NV'. Desktop Publishing.
      Uitgeverij/Grafisch ontwerpen. 
1992 - 1995         Docente K.I.S.P. en V.D.A.B. Grafische Opleidingen
                           Desktop Publishing, Gent, Turnhout en Leuven.
 
1992 - 1996         Studie Gezondheidstherapeutin de Complementaire Geneeswijzen aan de EuropeseAcademie Gent en Antwerpen.
2002                   Roptrotherapeut. Studie en stage bijAndre Farasyn, Ph.D. PT, DO. Dr. Ass. Fac. Phys. & Rehabil. Sciences VUB.
2008                   Oprichter van de Dhartiaanse Dynamica vzw.
      Centrum voor Spierpijntherapie en Lichaamsgerichte therapie 
      Psychotherapeutische begeleidingen en Psycho Energetica 
2012                   Lidmaatschap Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve
                          Psychologie B.N.V.I.P. en Belgische federatie voor Humantische, Experiëntiële en
                          Persoonsgerichte Psychotherapeuten (FPHE)
2017                   Hogere graad Schilderkunst aan De Beeldende Academie voor Kunst te Gent.
2018                   Erkend Psychotherapeut bij het B.N.V.I.P. vzw - Lidnummer 19600415-140502
                           Docent, supervisor, intervisor en begeleider practica voor de
                          Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie 
(A.I.H.P. vzw)
 
Zoals deze biografie aantoont lopen twee, elkaar aanvullende, pistes doorheen de opleidingen die ik gevolgd heb.
Enerzijds is er een artistiek-technische pool (opleidingen aan het St. Lucasinstituut, aan de K.A.S K, en aan De Beeldende Academie voor Kunst te Gent;
oprichting van mijn eigen bedrijf in de grafische kunsten), en anderzijds is er een bijna dertig jaren durende opleiding en specialisatie als therapeut
(therapeut in de Complementaire Geneeswijzen, roptrotherapeut bij Dr. Farasyn en  lichaamsgericht psychotherapeut).
 
Doorheen de jaren heen specialiseerde ik mij in een aantal technieken van dieptemassage en complexe spiertherapie (de Roptro Myo techniek)
en traumabehandeling. Ik heb reeds meer dan vijfentwintig jaar een eigen praktijk in het Gentse,
waar ik een originele combinatie van gespreks- en lichaamstherapie gebruikt (lichaamsgerichte psychotherapie en psycho-energetica). 
 
Mijn eigen therapie vertrekt principieel vanuit een constante interactie tussen lichaam en geest,
het bewuste en het onderbewuste, zoekt naar het onder woorden brengen van onderliggende traumata,
maar wil tevens de specifieke karakterstructuren en lichaamspantsers van mijn patiënten detecteren.
Hiertoe bestudeerde ik heel intensief de methodes ontwikkeld door Wilhelm Reich en Alexander Lowen,
beiden grondleggers van de bio-energetica.
 
Sinds 2004 geef ik, samen met mijn echtgenoot, Em. Prof. Freddy Decreus (UGent) transformerende/creatieve en filosofische praktijktrainingen
in binnen- en buitenland (Heusden, Frankrijk, Cyprus, La Palma, Griekenland), waarin het Reichiaanse en de Mythologie centraal staan.
Een concrete toepassing werd door mijn echtgenoot uitgewerkt op basis van lichamen van acteurs in zijn boek
'Het rituele theater van Theodoros Terzopoulos' (Griekse versie, Athene, Agra, 2016; Engelse versie, Oxford, Routledge, 2019).
Ons nieuw gemeenschappelijk uitgegeven boek, ‘Lichaam en Mythe’, wordt verwacht in 2020.

 Em. Prof. Freddy Decreus (°1949)
Volgde een opleiding tot classicus (1967-1971) en tot kandidaat in de Slavistiek (1970-1971) aan de Universiteit Gent.
Hij doctoreerde over literatuurwetenschap in de Latijnse Letterkunde (1983). Hij zetelde gedurende acht jaar in diverse commissies 

van Podiumkunstenen en zetelt nu in de Raden van bestuur van NTGent, HET KIP en Service to Others (Wayn Traub).

Hij begeleidde veertig jaar lang jonge leerkrachten bij hun eerste stappen in de onderwijspraktijk en leerde zo goed omgaan
met alle menselijke aspecten van het lerarenschap. 
Zijn publicaties handelden de laatste jaren vooral over mythologie en rituelen
en dus ook de beeldvorming die mensen moeten ontwikkelen 
om geestelijk en lichamelijk gezond in het leven te staan
(zie zijn boeken 'Griekse mythen, vroeger en nu', Gent, 2009, Academia Press en 'Ritueel theater, 
of de droom over onze verloren oorsprong', Gent, 2010, Academia Press).

Wat in oude mythologieën en rituelen steeds rijkelijk aanwezig is geweest zag hij direct toegepast op de scènes van het hedendaagse
theater onder de vorm van een veelsoortig menselijk drama met alle bijhorende trauma's. 

Buiten de universitaire cursussen waarin dit uitgebreid aan bod kwam gaf hij hierover ook vele workshops in binnen- en buitenland, 
vooral op de Summer Schools in Epidauros, Delphi en Athene (Griekenland) en Paphos (Cyprus). 

 

Mede-oprichter Ken Decreus (°1983)